Ogłoszenie dotyczące pracy zakładu


O G Ł O S Z E N I E

W związku z pogarszającą się aktualnie sytuacją epidemiczną ZUWiK w Siewierzu wprowadza ponownie następujące obostrzenia:

  • ograniczenie wizyt przez petentów do spraw niezbędnych. W tym przypadku klienci będą obsługiwani w Punkcie Obsługi Interesanta w Zakładzie od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00. W pozostałych sprawach zaleca się kontakt telefoniczny i mailowy,
  • kasa Zakładu zostaje zamknięta. Wpłaty należy dokonywać na konto bankowe,
  • zostają wstrzymane odczyty przez inkasentów,

Proszę o podawanie bieżących odczytów wodomierzy telefonicznie bądź poprzez stronę internetową z n/w rejonów, w przeciwnym wypadku faktury będą wystawiane z uśrednionego poboru wody klienta z trzech ostatnich okresów rozliczeniowych.

Numery kontaktowe: 032 674 13 38, 032 360 95 13

Adres mailowy: zuwik@zuwik.pl
Numer konta bankowego do wpłat:
Bank Śląski S.A. Katowice O/Zawiercie
47 1050 1591 1000 0008 0073 5623

Rejony w miesiącu sierpniu: „Stary Siewierz”, Piwoń, Czekanka, Leśniaki, Żelisławice

Informacja wytworzona przez:
Łukasz Matyja
email: l.matyja@siewierz.pl tel.:admin
, w dniu:  04‑08‑2020 10:08:38
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukasz Matyja
email: l.matyja@siewierz.pl tel.:admin
, w dniu:  04‑08‑2020 10:08:38
Data ostatniej aktualizacji:
04‑08‑2020 10:10:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie